Ficove poplatky
Metrológia a posudzovanie zhody

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu, ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu 1000.00 1400.00 +40%
b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu, ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený výrobok alebo pre postup posudzovania zhody výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu 5000.00 7000.00 +40%
c) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu 330.00 500.00 +51.5%
d) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
e) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu 330.00 500.00 +51.5%
f) Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu 5.00 7.00 +40%
a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu 330.00 500.00 +51.5%
b) Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
c) Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu 165.00 250.00 +51.5%
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu 16.50 25.00 +51.5%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: