Ficove poplatky
Telekomunikácie

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infraštruktúre a o koordinácii výstavby 1659.50 2500.00 +50.6%
b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, o poskytovaní informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách a o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove 829.50 1200.00 +44.7%
okrem sporov podľa písm. a) a b) 331.50 500.00 +50.8%
vydanie rozhodnutia o pridelení čísla 49.50 70.00 +41.4%
žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla 16.50 25.00 +51.5%
vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií 6.50 10.00 +53.8%
predĺženie doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo podanie žiadosti o obnovenie práv na využívanie harmonizovaného frekvenčného spektra 6.50 10.00 +53.8%
vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií na prevádzku amatérskej stanice alebo predĺženie doby jeho platnosti 3.00 5.00 +66.7%
zmena povolenia vydaného podľa tejto položky 3.00 5.00 +66.7%
vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou 6.50 10.00 +53.8%
vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa 100.00 140.00 +40%
a) vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby 20.00 30.00 +50%
b) vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení 30.00 45.00 +50%
opravná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a) 10.00 14.00 +40%
opravná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b) 15.00 22.00 +46.7%
opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a) 10.00 14.00 +40%
opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b) 15.00 22.00 +46.7%
vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby 20.00 30.00 +50%
vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení 30.00 45.00 +50%
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti 16.50 25.00 +51.5%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: